========================================

Haftalık Ders Programları

========================================

FOL281 Öğretim Programı

========================================

FOL282 Öğretim Programı

========================================

FOL282 Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim)

========================================

FOL381 Öğretim Programı

========================================

FOL382 Öğretim Programı

================================================================================

Örnek Sorular

========================================

2012-2013 FOL281 Ara Sınavı

2012-2013 FOL282 Ara Sınavı

2012-2013 FOL381 Ara Sınavı

2012-2013 FOL382 Ara Sınavı

2012-2013 FOL281 Genel Sınavı

2012-2013 FOL282 Genel Sınavı

2012-2013 FOL381 Genel Sınavı

2012-2013 FOL382 Genel Sınavı

2013-2014 FOL281 Ara Sınavı

2013-2014 FOL282 Ara Sınavı

2013-2014 FOL381 Ara Sınavı

2013-2014 FOL382 Ara Sınavı

2013-2014 FOL281 Genel Sınavı

2013-2014 FOL282 Genel Sınavı

2013-2014 FOL381 Genel Sınavı

2013-2014 FOL382 Genel Sınavı

2014-2015 FOL281 Ara Sınavı

2014-2015 FOL282 Ara Sınavı

2014-2015 FOL381 Ara Sınavı

2014-2015 FOL382 Ara Sınavı

2014-2015 FOL281 Genel Sınavı

2014-2015 FOL282 Genel Sınavı

2014-2015 FOL381 Genel Sınavı

2014-2015 FOL382 Genel Sınavı

2015-2016 FOL281 Ara Sınavı

2015-2016 FOL282 Ara Sınavı

2015-2016 FOL381 Ara Sınavı

2015-2016 FOL382 Ara Sınavı

2015-2016 FOL281 Genel Sınavı

2015-2016 FOL282 Genel Sınavı

2015-2016 FOL381 Genel Sınavı

2015-2016 FOL382 Genel Sınavı

========================================